Fotobeleid

De leukste sportkampen van Nederland

​FOTOBELEID | NATIONALE SPORTKAMPEN


Sinds 25 mei 2018 is privacywetgeving aangescherpt met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens, hieronder vallen ook beelden van kinderen. Er wordt de afgelopen jaren steeds bewuster omgegaan met beelden van kinderen en ouders houden de foto’s steeds vaker weg van social media en/of het internet in het algemeen. Op deze manier hebben ouders de regie over wat gedurende de eerste levensjaren van hun kinderen al openbaar wordt, en waarmee de kinderen wanneer zij ouder worden, worden geconfronteerd.
Nationale Sportkampen laat graag foto’s en video’s zien van al onze activiteiten. Dit betekent dat iedereen die aan onze activiteiten deelneemt of komt kijken hier ook op te zien kan zijn. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om deze foto’s en video’s en worden geen beelden geplaatst waardoor kinderen of ouders schade kunnen ondervinden. 
 

Aansluitend op bovenstaande lijkt het dus ongewenst dat Nationale Sportkampen alle foto’s van de kampen openbaar online zet. Zeker foto’s waarbij de kinderen in badkleding rondlopen of op het luchtkussen gaan, zijn hierin in strijd met de trend van de huidige foto-acceptatie. Hierop voeren wij onderstaand beleid uit:

 • Er worden nog steeds veel foto’s gemaakt tijdens het kamp, zoals eerdere jaren.

 • Na afloop worden alle foto’s na sortering geüpload in een beveiligd album.

 • Een selectie van foto’s met hockeyende kinderen erop wordt nog steeds geplaatst op Facebook en Instagram.

 • Er worden geen portretten van kinderen op Facebook en Instagram gezet, dus alleen actiefoto’s.

 • Er worden geen foto’s van kinderen in badkleding op Facebook en Instagram gezet of gedeeld via de website van Nationale Sportkampen.

 • Het beveiligde album wordt via mail gedeeld met de ouders van de deelnemers.

 • Bij voorkeur wordt dit album beveiligd met een wachtwoord, wat op de kampen aan de deelnemers wordt uitgedeeld.

 • Als het wachtwoord niet aan de ouders thuis wordt gegeven, kunnen ouders mailen voor het wachtwoord.

 • Ouders hebben op deze manier zelf in de hand wat openbaar is en wat niet.
   

  Het kan zijn dat er een foto geplaatst wordt die niet gewenst is of niet volgens de richtlijnen is. Mocht dit voorkomen, neem contact op met info@nationalesportkampen.nl. Dan zorgen wij dat dit zo snel mogelijk wordt hersteld.